Kurzy a školení

Neustále se vzděláváme

Seznam absolvovaných kurzů a školení
Akreditace analytických metod s kyvetovými testy
CERT Kladno
ČIA
Diskusní soustředění v hygieně a epidemiologii
HACH LANGE
Hewlett-Packard Vídeň – GC
Hewlett-Packard Vídeň – HPLC
Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří
MERCK
Měření emisí (ALME) - Posuzování laboratoří pro měření emisí podle ISO 17025 a CEN/TS15675 (ČIA)
Měření emisí (ALME) - Prováděcí vyhláška č. 415/2012 Sb. K novému Zákonu o ochraně ovzduší (EMPLA)
Měření emisí (ALME) - Zavádíme, udržujeme a zlepšujeme systém managementu v laboratoři (ČIA)
Měření emisí (ALME) - Zavádíme, udržujeme a zlepšujeme systém managementu v laboratoři (ČIA)
Měření emisí (ALME) - Zlepšujeme systém managementu v laboratoři (ČIA)
Mobilní analytika
Nové evropské normy
Pokračovací školení externích posuzovatelů pro akreditaci zkušebních laboratoří
SLP a akreditace laboratoří
SZÚ Praha
Školení pro odborné posuzovatele
Školení systému jakosti pro manažery jakosti laboratoří
Training in Metrology in Chemistry
Úvodní školení externích posuzovatelů pro akreditaci zkušebních a kalibračních laboratoří
Vedoucí měření emisí (VŠCHT)
VŠCHT Praha
VÚV Praha