Akreditace


Rozsah akreditaceStanovení hmotnostní koncentrace plynných znečišťujících látek (SO2,CO, CO2) automatizovaným analyzátorem (nedisperzní infračervená absorpční spektrometrie).

Stanovení hmotnostní koncentrace plynných znečišťujících látek (NOX) automatizovaným analyzátorem (chemiluminiscence)

Stanovení hmotnostní koncentrace kyslíku (O2) automatizovaným analyzátorem (paramagnetická metoda)

Stanovení hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek (gravimetrie)

Stanovení úhrnné hmotnostní koncentrace organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC) automatizovaným analyzátorem (FID)

Stanovení rychlosti proudění, objemového průtoku, teploty a tlaku plynu v potrubí

Stanovení vlhkosti plynu (metodou kondenzační a kapacitní polymerové čidlo)