Přístrojové vybavení

DSC_0009 Přenosný analyzátor celkového obsahu organického uhlíku (TOC)

Výrobce: Ratfisch Analysensysteme GmbH

Typ: RS 53-T

Vzorek odpadního plynu je odebírán pomocí sondy a dopravován teflonovou hadicí, která je v případě nutnosti vyhřívaná, do jednotky, kde dochází k jeho spálení ve vodíko-kyslíkovém plameni. Vzniklý ionizační proud je měřen a dále zpracován. Naměřené hodnoty jsou odesílány přes sériové rozhraní RS 232 s speciální převodník dat dodaný firmou Ratfisch Analysensysteme GmbH do počítače, kde jsou ukládány v programu Ratfisch RS 53-T.

Měřicí rozsahy:

0 - 10ppm propanu

0 - 100ppm propanu

0 - 1.000ppm propanu

0 - 10.000ppm propanu

0 - 100.000ppm propanu

Přepínání měřicího rozsahu: automatické nebo manuální

Citlivost: 0.1 ppm propanu
DSC_0004Přenosný analyzátor spalin (CO, CO2, NOx, O2, SO2)

Výrobce: HORIBA Ltd

Typ: PG-250 C

Z proudu odpadního plynu, vystupujícího ze zařízení, je nerezovou sondou s vytápěnou filtrační hlavicí (keramický filtr pro odstranění pevných částic) a vytápěnou přívodní hadicí kontinuálně odebírán vzorek odpadního plynu. Po odstranění vlhkosti v chladničce plynu je odpadní plyn veden přes oddělovač aerosolu SO3 a konvertor NO2 - NO do vlastního analyzátoru. Tam jsou zjišťovány v jednotlivých kanálech přístroje metodou nedisperzní infračervené absorpční a chemiluminiscenční analýzy obsahy PZL, popřípadě paramagnetickou analýzou koncentrace kyslíku.

Naměřené hodnoty jsou odesílány přes sériové rozhraní RS232 a ukládány v programu EDA 2000 na PC.

Princip měření

Chemiluminiscence (CLD) pro měření NOx – referenční metoda. Infračervená absorpce (NDIR) pro měření SO2, CO – referenční metoda, CO2 Galvanický článek nebo paramagnetický princip pro měření O2.

Naměřené výsledky jsou zobrazovány na LCD displeji. Současně je k dispozici analogový výstupní signál 4 – 20 mA pro každou komponentu a rozhraní RS–232.

Měřící rozsahy:

NOx : 0 – 25/50/100/250/500/1000/2500 ppm

SO2 : 0 – 200/500/1000/3000 ppm

CO : 0 – 200/500/1000/2000/5000 ppm

CO2 : 0 – 5 / 10 / 20 obj. %

O2 : 0 – 5 / 10 / 25 obj. %

Přepínání měřícího rozsahu: manuální

Citlivost: 1 ppm (CO, NO, SO2), 0.01 % (CO2, O2)
DSC_0013Přenosná izokinetická odběrová jednotka pro odběr vzorku ke stanovení koncentrace tuhých znečišťujících látek a rychlosti proudění vzdušniny

Výrobce: TCR Tecora

Typ: Isostack Basic

Odpadní plyny jsou automaticky odebrané odběrovou sondou s hubicí a s filtrem, který je umístěn uvnitř potrubí, při stejné rychlosti jakou proudí odpadní plyn potrubím (izokinetické podmínky). Toto nastavení probíhá automaticky bez zásahu operátora, čímž je zabezpečena podmínka odběru reprezentativního vzorku plynu s reprezentativní koncentrací prachu. Plyn se potom vede silikonovou hadicí do chladícího zařízení, kde je odstraněna vodní pára ze vzorku. Dále se vzorek vede přes silikagelovou sušící věž, kde dojde k úplnému vysušení plynu. Takto upravený vzorek je dále veden do automatické odběrové jednotky.

Sondy:

Integrovaná sonda AISI 316 (Pitot S + termočlánek) – 2.5 m

Integrovaná sonda Ministack (Pitot S + termočlánek) – 0.6 m

Filtrační materiál: Fiber glass

Hmotnost tuhých látek se zjistí v laboratoři zvážením na vahách Mettler Toledo o rozsahu 0.01 – 210 g s přesností ± 0.2 mg.

Citlivost 0.1 mg.

DSC_0017 Analyzátor kouřových plynů (CO, NO, O2)

Výrobce: ASEKO, s.r.o.

Typ: ASIN-FG23 a FG34

Analyzované spaliny jsou odebírány odběrovou sondou a dále vedeny teflonovou hadicí přes nádobku na odloučení kondenzátu a filtr na zachycení pevných nečistot do analyzátoru.

Hodnoty všech měřených veličin (O2, CO a NO) jsou jako průměr za každých 30 s ukládány do paměti analyzátoru. Po skončení měření jsou přes sériové rozhraní přetaženy do počítače, statisticky vyhodnoceny a zpracovány do protokolu.

Princip měření: Elektrochemický senzor

Měřící rozsah:

CO: 0 – 2000 ppm

NO: 0 – 2000 ppm

O2: 0 – 20.9 %

Rozlišení: 10 ppm, 0.1% (O2)


Přístroje pro měření pomocných veličin
(teplota, tlak vlhkost, rychlost proudění)Technické parametry digitálního tlakoměru
Wöhler DM 10

Měřená veličina Rozsah Citlivost Přesnost
Diferenční tlak 0-999 Pa 1 Pa ± 2%Technické parametry teploměru
Greisinger GMH 3330

Měřená veličina Rozsah Citlivost Přesnost
Teplota 0-850°C 0,1°C ± 0.2% rozsahuTechnické parametry snímače teploty
GTL 130

Měřená veličina Rozsah Citlivost Přesnost
Teplota -200 až 850°C 0,1°C ± 2%Technické parametry snímače teploty a vlhkosti
FHAD36RIC102

Měřená veličina Rozsah Citlivost Přesnost
Teplota -100 až 200°C 0,1°C ± 0,5°C
Vlhkost 0 - 100% 1% ± 3%Technické parametry barometru
GPB 1300

Měřená veličina Rozsah Citlivost Přesnost
Tlak 0.0 - 1300.0mbar 1.0 mbar 0.4%